Mniej
Więcej

Contact center

wsparcie użytkowników bankowości
elektronicznej i internetowej

801 273 2731

+48 22 6 273 2732

1. Dla telefonów stacjonarnych. Opłata za jeden impuls za całą rozmowę niezależnie od czasu trwania.

2. Dla połączeń międzynarodowych i komórkowych. Opłata za połączenie zgodna z opłatą przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika.

PL EN